ใบหู (ear)

หูเป็นอวัยวะที่โดดเด่นที่สุดของใบหน้า มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของใบหน้า แต่จะเปลี่ยนแปลง ในส่วนของขนาด เท่านั้น ในยุคโรมันสมัยโบราณนั้นถือกันว่า บุคคลที่มีใบหูขนาดใหญ่ และติ่งหูที่ดูมีเนื้อนั้น เชื่อกันว่า เป็นของบุคคลซึ่งมีธรรมชาตเป็นคนรักสมดุล เป็นคนหวั่นไหว และใจกว้าง ส่วนคนที่มีหูเล็ก ติ่งหูบาน นับว่าเป็นบุคคล อันตราย จูเลียส ซีซาร์ จะระแวดระวังบุคคลซึ่งมีรูปร่างผอมบางและมีหูเล็ก ไม่ให้ย่างเข้ามาใกล้ ตัวเขา เพราะเขาเชื่อในคำกล่าวที่ว่า "หูเล็ก ย่อมหมายถึง จิตใจอันคับแคบ และหูที่บาง ย่อมหมายถึง ความจงรัก ภักดี อันบางเบาของเขา" ในศตวรรษที่ 18 ลักษณะของใบหูที่ชี้ให้เห็นถึงวุฒิสามารถด้านดนตรี ตำรานรลักษณ์ ในสมัยใหม่ ก็เช่นกัน ได้ใช้ขนาดและลักษณะของใบหูในการพิจารณา ความสามารถทางด้านดนตรี

หูสูง
ถ้าส่วนบนของหูสูงกว่าคิ้ว แสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยเรียบง่าย มีสามัญสำนึก และสัญชาตญาณอัน่าเชื่อถือ

หูต่ำ
หูซึ่งมีระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย โดยถือระดับส่วนตรงดั้งจมูกเป็นเกณฑ์ บ่งชี้ให้เห็นถึงสติปัญญา อันเหนือกว่า บุคคล ธรรมดาสามัญ และมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

หูกาง
หูกางเป็นแบบฉบับของผู้ที่มีความกล้าหาญ และภาคภูมิใจในตนเอง มีแนวโน้มที่จะกลาย เป็นคนก้าวร้าว ทางการกระทำ และจิตใจเล็กน้อย มักจะเสาะหาสิ่งแปลกใหม่ และเป็นนักผจญภัย ผู้มีจินตนาการอันยิ่งใหญ่

หูแบนเรียบ
หูซึ่งแบนเรียบ แสดงถึงความเหนียมอาย มักขาดความมั่นคงแน่นอน และในบางครั้ง มักตั้งตนเองเป็นศูนย์

หูใหญ่
หูซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอัตราเฉลี่ย (ยาวเกินกว่า 65 มม. และกว้างเกินกว่า 36 มม.) เป็นการเปิดออกบอกถึงความเป็น คนเปิดเผย มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม และในบางครั้ง ออกจะมีนิสัยชอบถืออภิสิทธิ์

หูใหญ่แต่ขอบแคบเรียวแหลม
ที่วางรูปอย่างเหมาะเจาะแสดงถึงธรรมชาติของคนที่มีน้ำใจ และมีความสุขและมีการกลั่นกรอง หูเล็ก หูซึ่งมีขนาด เล็กมาก เป็นแบบฉบับของบุคคลซึ่งอ่อนไหว ชอบใช้ความคิด และค่อนข้างจะมีนิสัยโน้มสู่ภายในจิตใจ (extrovert) พวกเขามักประสบกับปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น แต่เมื่อใดที่เขาสามารถผูกสัมพันธ์แล้วล่ะก็ มันจะคงอยู่ ตลอดไป

หูซึ่งมีขอบริมใบหูกลม
หูลักษณะเช่นนี้ บ่งชี้ให้เห็นถึงความมีสามัญสำนึก ความมีชีวิตชีวา และมีนิสัยชมชอบกิจกรรมทางปัญญา ซึ่งต้องใช้ สติปัญญาเป็นหลัก

หูซึ่งมีขอบริมใบหูโค้งเข้า
เป็นนิมิตหมายแห่งอัตลักษณ์แบบชอบการหันออกสู่ภายนอก มีนิสัยไม่หยุดนิ่ง มีแนวโน้มกระทำการอย่างหุนหัน ขาดการยั้งคิด ซึ่งในบางครั้ง เป็นวิธีการที่ (แสดงออกเป็นความ) ก้าวร้าว

หูมีรูกว้าง
เป็นคนเปิดเผยถึงความสามารถในทางดนตรี และในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

หูกลม
บ่งชี้ถึงจิตใจที่มีเหตุผล บวกกับความปรารถนาที่จะได้รับการแวดล้อมด้วยความสงบสุข

ติ่งหูยาน
ชี้แนะบอกถึง ธรรมชาติเป็นคนหุนหันพลันแล่น ขาดความยั้งคิด และมักจะโกรธง่าย มัสัญชาตญาณ แห่งการบังคับจิตใจ และข่มอารมณ์

ติ่งหูมีเนื้อ
ติ่งหูสีชมพูมีเนื้อดูอวบอิ่ม เป็นสัญญาณแห่งอัตลักษณ์ที่มีความมีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ยวนใจ และมีนิสัยชอบใช้ วาจาอันเฉียบคม นอกจากนั้น ยังบ่งชี้ถึงความอิจฉาริษยา

ติ่งหูนิ่ม
แสดงความเป็นบุคคลซึ่งมีจิตใจดีงาม แต่ในบางครั้งก็ ขาดสภาพที่มีชีวิตชีวา ค่อนข้างเป็นคนร่ำรวย ไปด้วยเรื่อง รักๆ ใคร่ๆ มักจะเฝ้าแสวงหาสัมพันธ์ภาพที่น่ารักอ่อนโยน มีแนวโน้มว่าเป็นคนรักสันโดษ และในบางกรณี อาจมีความจำเป็น ต้องเก็บอารมณ์ทางเพศของตน

หูเย็น
หูซึ่งเย็นและชิดอยู่เสมอนั้น เปิดเผยให้รู้ถึงอาการประสาท อันมีผลมาจากความวิตกกังวล

ช่องหูกว้าง
หูซึ่งมีช่องหูกว้าง (โพรงสำหรับการรับฟัง) เป็นหูของนักดนตรี มีพรสวรรค์ด้านดนตรี จะเด่นชัดยิ่งขึ้นได้อีก ถ้าหูด้านใน มีขนาดใหญ่มาก ขอบริมใบหูมีรูปสัญฐานที่ดี และติ่งหูห้อยลงมาอย่างสวยงาม จากใบหน้า บุคคลผู้มีหูแบบนี้ เป็นผู้เสาะแสวงหาความกลมกลืนลงตัวของชีวิตและสัมพันธภาพ

หูแดง
หูซึ่งแดงจนเห็นได้ชัดตลอดเวลา บ่งชี้ให้เห็นถึงบุคลิกภาพแบบที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน คงที่โกรธง่ายและใจน้อย เจ้าแง่แสนงอน คนพวกนี้มีผิวบางมากๆ และอาจเป็นไปได้ว่า ต้องทุกข์ทรมานจากความดันโลหิตสูง แต่ในบางครั้ง อาการหูแดงอาจชี้แนะบอกถึง คงามเขินอาย เสน่ห์ล่อใจ ทางกายภาพ หรือการสะกดกลั้นอารมณ์โกรธ