Linux
Reply Return

หัวข้อ : glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: mE
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน, 1998 at 02:32:49 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน, 1998 at 02:45:50 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : นี่นสิมันคืออะไร
ตอบว่า :
รู้แต่ว่า glibc มันอยู่ใน redhat แต่ libc5 อยู่ในslakware อิอิ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 04 พฤศจิกายน, 1998 at 03:52:04 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ
ตอบว่า :
มันคือหายนะ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน, 1998 at 18:01:22 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ
ตอบว่า :
จริงๆค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: Jobe
ส่งเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน, 1998 at 22:46:04 [ ด้วย IP 203.152.1.115 ]
หัวข้อ : Re: glibc กับ libc5 มันคืออะไรเหรอครับ
ตอบว่า :
glibc ก็คือ GNU C library ที่ใช้กันบน linux จะมีด้วยกัน สอง generation ก็คือ glibc1 หรือ libc5 และ glibc2 หรือ libc6 โดยจะมีข้อแตกต่างกัน ของ library ทั้งสอง version รายละเอียดก็ดูได้จาก http://www.linuxhq.com/ ก็แล้วกันครับ ถ้าอธิบายล่ะก็คงจะยาวแน่นอน เอาแค่นี้ก็แล้วกันครับ สั้นๆ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :