Linux
Reply Return

หัวข้อ : SpareQ 1Gig

ข้อความว่า
ชื่อ: oon
ส่งมาเมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม, 1998 at 20:11:59 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : SpareQ 1Gig
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการทราบวิธี install Syquest spareQ 1 gig แบบ EIDE บน Linux ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :