Linux
Reply Return

หัวข้อ : emacs

ข้อความว่า
ชื่อ: mE
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม, 1998 at 22:32:19 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : emacs
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะให้ emacs ใช้ภาษาไทยได้ต้องทำยังไงครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :