Linux
Reply Return

หัวข้อ : หาเพื่อนไม่เจอ

ข้อความว่า
ชื่อ: tidtee
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม, 1998 at 22:02:05 [ ด้วย IP : 161.200.255.162 ]
หัวข้อ : หาเพื่อนไม่เจอ
ด้วยข้อความที่ว่า:
เพื่อนคนไหนที่เคยแนะนำผม รู้สึกจะทำงานที่การสื่อสารนะครับ ใครรู้จักบอกด้วย

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน, 1998 at 11:12:06 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: หาเพื่อนไม่เจอ
ตอบว่า :
หาใครหรอคะ
ติ้ดตี่

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :