Linux
Reply Return

หัวข้อ : pppd ของ slackware 3.5 setup ยังไงครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: เก่ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม, 1998 at 19:39:42 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : pppd ของ slackware 3.5 setup ยังไงครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมเคยใช้ slackware 3.4 โดยการต่อ internet ใช้ minicom โทร แล้วก็ รับ pppd โดยมี options ประกอบ แต่พอมาใช้ slackware 3.5 พอรัน pppd สายดันหลุดครับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน, 1998 at 15:06:02 [ ด้วย IP 203.149.30.5 ]
หัวข้อ : Re: pppd ของ slackware 3.5 setup ยังไงครับ
ตอบว่า :
pppd /dev/cua0 38400 crtscts defaultroute
ทำทีเดียวแล้วรอ 5 วิ แล้วลอง ifconfig ดู

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ:
ส่งเมื่อวันที่ : 04 พฤศจิกายน, 1998 at 23:19:35 [ ด้วย IP 202.47.249.5 ]
หัวข้อ : Re: pppd ของ slackware 3.5 setup ยังไงครับ
ตอบว่า :
ผมใช้ slackware 3.5 เหมือนกัน ผมใช้โปรแกรม pppsetup ครับ แล้วก็ตอบคำถามตามไปเลย เมื่อเสร็จก็ create ไฟล์ให้ 4-5 ไฟล์แต่ใช้งานจริงๆ 2 ไฟล์(รวม script ไฟล์ด้วย) เวลาใช้ก็พิมพ์
ppp-go ถ้าทำที่ text mode เมื่อ connect เรียบร้อย ก็จะพิมพ์ local & remote IP ให้ดูเลย แต่ถ้าทำที่ xterm จะไม่พิมพ์ IP ให้ดูต้อง ifconfig ดูเองครับ ใช้ง่ายมากครับ pppsetup เลิกใช้ก็พิมพ์ ppp-off แค่นี้ครับ ผมเคยพยายามใช้ minicom & dip ไม่เคยสำเร็จเลยครับ (สงสัยว่าทำไม่เป็น)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :