Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดตั้ง driver การ์ดจอใน Xwindows ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ฮิฮิ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม, 1998 at 16:52:00 [ ด้วย IP : 202.44.202.34 ]
หัวข้อ : ติดตั้ง driver การ์ดจอใน Xwindows ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้การ์ดจอ Cardexpert Dragon 2000 ไป d/l driver มาจาก web แล้ว เอาไฟล์ readme มาอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ วานผู้รู้หรือผู้ที่ใช้การ์ดรุ่นนี้อยู่ช่วยบอกวิธีด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :