Linux
Reply Return

หัวข้อ : Qt คืออะไรครับ?

ข้อความว่า
ชื่อ: yacht
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม, 1998 at 19:47:52 [ ด้วย IP : 203.149.8.3 ]
หัวข้อ : Qt คืออะไรครับ?
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากสงสัยว่ามันคืออะไรคับ แล้วก็ใช้ทำอะไรด้วย

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: อนิรุทธ์
ส่งเมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม, 1998 at 21:41:18 [ ด้วย IP 208.147.1.13 ]
หัวข้อ : Re: Qt คืออะไรครับ?
ตอบว่า :

เป็นไลบราลี่สำหรับเขียนโปรแกรมบนระบบ GUI (เช่น บน X window ) จากที่ดูตัวอย่าง หน้าตาโปรแกรมที่ได้น่าใช้ดีด้วย....
ดูเพิ่มได้ที่ http://www.troll.no

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :