Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ gimp แล้วค้าง

ข้อความว่า
ชื่อ: yacht
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม, 1998 at 19:45:15 [ ด้วย IP : 203.149.8.3 ]
หัวข้อ : ใช้ gimp แล้วค้าง
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใช้ gimp ได้ซักพัก พอใช้ filter เครื่องก็จะอ่าน HD นานมาก จนต้องกด reset ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม, 1998 at 23:31:55 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ gimp แล้วค้าง
ตอบว่า :
คง bug ของ filter ครับ คราวหน้ากด ctrl-alt-backspace เพื่อ kill X ก็พอครับ ไม่ต้องถึงกับ reset หรอกครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม, 1998 at 19:50:51 [ ด้วย IP 202.44.144.10 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ gimp แล้วค้าง
ตอบว่า :
อาจเป็นเพราะ memory น้อยหรือเปล่า ตอนใช้ filter ซึ่งต้องใช้ memory มาก มันเลยเอาไปเก็บไว้ใน swap ซึ่งเป็น harddisk
จริง ๆ ใช้แค่คำสั่ง killall gimp ก็ได้ครับ ไม่ต้องถึงกับ kill X หรอกครับ :)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :