Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะหาสรืีปได้ที่ไหน

ข้อความว่า
ชื่อ: เอ้
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม, 1998 at 15:56:41 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : จะหาสรืีปได้ที่ไหน
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากใส่linuxแต่ไม่รู้จะหาที่ไหนทำอย่างไรดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ปลา
ส่งเมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม, 1998 at 18:49:18 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: จะหาสรืีปได้ที่ไหน
ตอบว่า :

รักฟิลิป ทำไง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: jhftrdr
ส่งเมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม, 1998 at 18:52:11 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: จะหาสรืีปได้ที่ไหน
ตอบว่า :

อยากมีผัว

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :