Linux
Reply Return

หัวข้อ : program

ข้อความว่า
ชื่อ: เอ๊ะ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม, 1998 at 10:49:02 [ ด้วย IP : 202.6.107.20 ]
หัวข้อ : program
ด้วยข้อความที่ว่า:
1.อยากทราบว่า โปรแกรมที่ออกแบบ คอสติส ชื่อโปรแกรมอะไรคะ
2.สอนเขียนโฮมเพจหาได้จาก www.ไหนบ้างคะ
ขอบคุณคะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เล็ก
ส่งเมื่อวันที่ : 05 มกราคม, 2005 at 11:12:11 [ ด้วย IP 203.172.84.79 ]
หัวข้อ : Re: program
ตอบว่า :
อยากได้โปรแกรมในการทำกรอสติสคะ
ขอบคุณมากคะ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :