Linux
Reply Return

หัวข้อ : time

ข้อความว่า
ชื่อ: time
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม, 1998 at 15:19:43 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : time
ด้วยข้อความที่ว่า:
time

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :