Linux
Reply Return

หัวข้อ : มือใหม่อยากหัดใช้ Linux กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: winsor
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม, 1998 at 03:29:21 [ ด้วย IP : 203.149.11.121 ]
หัวข้อ : มือใหม่อยากหัดใช้ Linux กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
เริ่มตั้งแต่หัดใหม่นะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม, 1998 at 16:33:28 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่อยากหัดใช้ Linux กรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ
ตอบว่า :
ต้องไปหา CDROM Linux มาก่อนนะ RedHat หรือ Slackware
ก็ได้ ได้คู่มือมาด้วยก็จะดีมาก (ซื้อหนังสือ Linux มักแถมแผ่นอยู่แล้ว)ถ้าไม่มีคู่มือก็เปิดอ่าน
ใน CDROM ได้ครับ หรือจะอ่านวิธีติดตั้งเป็นภาษาไทยจาก site
นี้ก็ได้
ติดตั้งได้แล้วอยากทำอะรไเพิ่มก็ลองอ่าน HOWTO ซึ่งอยู่ใน
/usr/doc/HOWTO หรือใน CDROM :) ติดขัดอะไรก็มา post ใน webboard คนที่พอรู้เรื่องพออ่านเจอแล้วคันมือก็จะตอบให้เองครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :