Linux
Reply Return

หัวข้อ : สร้าง accout ให้กับ mail server

ข้อความว่า
ชื่อ: ent39
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 ตุลาคม, 1998 at 19:32:35 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : สร้าง accout ให้กับ mail server
ด้วยข้อความที่ว่า:
ในการใช้ linux เป็น mail server จะสร้าง accout อย่างไร หรือใช้ accout เดียวกับ user

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม, 1998 at 22:24:49 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: สร้าง accout ให้กับ mail server
ตอบว่า :
ใช้ account เดียวกะ user ก็ได้ครับ
adduser ตามปกติผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: puy
ส่งเมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม, 1998 at 08:03:44 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: สร้าง accout ให้กับ mail server
ตอบว่า :
ขอบคุณคุณ jonix ครับ แต่ผมมีปัญหาว่า IP 198.168.10.250 เป็น IP จริงของเครื่อง แต่ของ mail ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น Virtual คือใช้ 202.22.14.181 ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :