Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใครเคยลง linux โดยใช้ Token Ring บ้าง

ข้อความว่า
ชื่อ: Akarapol
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 ตุลาคม, 1998 at 11:26:27 [ ด้วย IP : 192.35.232.116 ]
หัวข้อ : ใครเคยลง linux โดยใช้ Token Ring บ้าง
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมไม่สามารถ set network ให้ใช้ Token Ring ได้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: kit
ส่งเมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน, 1998 at 17:01:30 [ ด้วย IP 202.44.216.4 ]
หัวข้อ : Re: ใครเคยลง linux โดยใช้ Token Ring บ้าง
ตอบว่า :
กำลังหาอยู่เหมือนกัน ถ้าเจอผู้รู้กรุณาช่วย mail มาบอกด้วยนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :