Linux
Reply Return

หัวข้อ : minix

ข้อความว่า
ชื่อ: เอก
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม, 1998 at 22:35:00 [ ด้วย IP : 203.144.249.161 ]
หัวข้อ : minix
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบ homepage ที่ให้ source code ของ minix ด้วย
ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โต
ส่งเมื่อวันที่ : 02 พฤศจิกายน, 1998 at 09:59:14 [ ด้วย IP 202.44.144.10 ]
หัวข้อ : Re: minix
ตอบว่า :
ผมมี source code อยู่ที่ตัวนี่แหละครับ
ใน net ต้องลอง search minix ดูครับ
เคยเห็นมาแต่จำ url ไม่ได้ :P


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :