Linux
Reply Return

หัวข้อ : การใช้ PLIP และ Null Modem Cable

ข้อความว่า
ชื่อ: Lola
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม, 1998 at 11:40:37 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : การใช้ PLIP และ Null Modem Cable
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใครเคยเชื่อมต่อ Linux กับ Win95 โดยใช้ PLIP บ้างครับ หรือจะเป็น การใช้ Null Modem Cable ผ่านทาง Serial Port ก็ได้ครับ ช่วยอธิบายขั้นตอนชัดๆด้วย ( ผมอ่านเรื่อง PLIP มาจาก
/usr/doc/HOWTO/mini/PLIP ครับ)

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม, 1998 at 20:58:28 [ ด้วย IP 203.148.211.29 ]
หัวข้อ : Re: การใช้ PLIP และ Null Modem Cable
ตอบว่า :
เคยลองใช้ครับ รู้สึกจะแค่

ifconfig plip1 10.0.0.1
route add default dev plip1

อีกเครื่องก็
ifconfig plip1 10.0.0.2
route add default dev plip1

ก็ใช้ได้เลยครับ
ถ้ามี Lan card ก็ตั้ง route table เป็นอย่างอื่นได้ครับ
ไม่จำเป็นต้อง default route


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :