Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยผมด้วยผมมองไม่เห็นใครเลย

ข้อความว่า
ชื่อ: สมเกียรติ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม, 1998 at 15:49:48 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : ช่วยผมด้วยผมมองไม่เห็นใครเลย
ด้วยข้อความที่ว่า:
ช่วยด้วย + ช่วยผมด้วยครับ จะทำยังไงดีผมใช้ Linux Redhat 5.0 อยู่
ต่อเข้าระบบ Lan ที่มีอยู่ แต่ผมมองไม่เห็นใครเลย จะทำยังไงดี (Lan ที่นี่ใช้ Windows Nt และ windows95 ครับ ) ช่วยผมด้วยครับ แล้วช่วยบอกวิธีดึงไฟล์จากเครื่องอื่นมาเครื่องผมด้วยนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม, 1998 at 13:55:07 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยผมด้วยผมมองไม่เห็นใครเลย
ตอบว่า :
ลองลง SAMBA ดูนะครับ
แล้วแก้ /etc/smb.conf
แก้ตรง domain
จากนั้นก็ /etc/rc.d/init.d/smb start
ลอง browse network neigbhorhood
ก็จะเห็นเครื่อง Linux ครับ

รายละเอียดหาอ่านใน /usr/doc/HOWTO
ครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :