Linux
Reply Return

หัวข้อ : setup network ใน Linux ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: อดิศักดิ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม, 1998 at 12:43:49 [ ด้วย IP : 202.28.177.98 ]
หัวข้อ : setup network ใน Linux ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมพึ่ง install redhat linux ไปครับ ทีนี้ผมอยู่ใน lan ทีนี้ setup network ตามที่เคยทำตอนใช้ windows ก็ไม่เห็นจะ connect ได้เลยครับ ผมคิดว่า lan card ไม่มีปัญหาแน่ๆ ใช้ 3com509 ซึ่งตอน install ก็มีให้เลือก

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 24 ตุลาคม, 1998 at 13:49:27 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: setup network ใน Linux ไม่ได้ครับ
ตอบว่า :
ลอง ifconfig eth0 ดูนะครับว่ามี
อะไร show บ้างหรือเปล่า

ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ลอง recompile kernel ดู

cd /usr/src/liux
make menuconfig
make dep;make clean;make zlilo


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :