Linux
Reply Return

หัวข้อ : มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: wat
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม, 1998 at 10:47:56 [ ด้วย IP : 202.182.1.73 ]
หัวข้อ : มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
เขียน โปรแกรมภาษา C แล้วไม่รู้ว่าจะ ทำการ Comply อย่างไร กรุณาช่วยบอกด้วย หรือ สามารถหาดูได้จากที่ไหน จักขอบพระคุณ จ้า

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: อนันต์
ส่งเมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม, 1998 at 20:28:27 [ ด้วย IP 204.160.183.12 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ตอบว่า :
[user&host]#cc -o

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: อนันค์
ส่งเมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม, 1998 at 20:31:47 [ ด้วย IP 204.160.183.12 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ตอบว่า :
[user@host]#cc input_file -o output_file

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: สามภพ
ส่งเมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม, 1998 at 16:55:03 [ ด้วย IP 130.194.11.7 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ตอบว่า :
cc -g -o outputfile inputfile.c

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: wat
ส่งเมื่อวันที่ : 23 ตุลาคม, 1998 at 11:33:02 [ ด้วย IP 202.182.1.75 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ตอบว่า :
ทำแล้วได้ file a.out หมายถึงอย่างไร และจะทำอย่างไรต่อ ถึงจะนำไปใช้งานได้

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: อยากตอบ
ส่งเมื่อวันที่ : 07 กันยายน, 2005 at 17:38:39 [ ด้วย IP 61.19.22.68 ]
หัวข้อ : Re: มือใหม่จะ Comply C ทำอย่างไร
ตอบว่า :
ก็ Alt + F9 ไง

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :