Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากรู้ว่า hdd มีเนื้อที่เหลืออยู่แค่ไหน

ข้อความว่า
ชื่อ: สมเกียรติ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม, 1998 at 12:41:28 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : อยากรู้ว่า hdd มีเนื้อที่เหลืออยู่แค่ไหน
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอนนี้ผมเพี่งหัดเล่น Linux และอยากทราบเนื้อที่ hdd ว่ามีเนื้อทีอยู่เท่าไร
ช่วยบอกหรือชี้แนะผมหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Junix
ส่งเมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม, 1998 at 12:59:54 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้ว่า hdd มีเนื้อที่เหลืออยู่แค่ไหน
ตอบว่า :
ใช้ df

ตัวเลขหน่ยเป็น (block) KB


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: narita
ส่งเมื่อวันที่ : 23 ตุลาคม, 1998 at 04:13:11 [ ด้วย IP 202.44.32.33 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้ว่า hdd มีเนื้อที่เหลืออยู่แค่ไหน
ตอบว่า :
ลอง df -k ก็ได้มันจะบอกเป็น เปอร์เซนต์

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Payday Loans
ส่งเมื่อวันที่ : 26 มีนาคม, 2005 at 11:33:23 [ ด้วย IP 209.97.204.232 ]
หัวข้อ : Re:
ตอบว่า :
Payday Loans - Payday Advance

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :