Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ เครื่องพิมพ์ ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: นันต์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม, 1998 at 23:01:24 [ ด้วย IP : 204.160.183.12 ]
หัวข้อ : ใช้ เครื่องพิมพ์ ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมลองติดตั้งเครื่องพิมพ์ แต่ใช้ไม่ได้ เป็นเครื่องพิมพ์ Server Netware 4.x กำหนด
IP Address แล้ว แต่ที่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงานทั้งๆ ที่ มีข้อความว่าสามารถพิมพ์ข้อความออกได้แล้ว

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ชูชื่น
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 2005 at 15:29:12 [ ด้วย IP 61.90.20.223 ]
หัวข้อ : ต้องการเครื่องพิมพ์หัวเข็ม
ตอบว่า :
ต้องการเครื่องพิมพ์หัวเข็ม แค่ 24เข็ม ราคาไม่แพงช่วยแนะนำหน่อยคะ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ทด่ด่ด
ส่งเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 2005 at 10:46:09 [ ด้วย IP 203.144.179.175 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ เครื่องพิมพ์ ไม่ได้
ตอบว่า :
ควย่ดเเ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :