Linux
Reply Return

หัวข้อ : In Linux kernel

ข้อความว่า
ชื่อ: กมล
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม, 1998 at 17:01:01 [ ด้วย IP : 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : In Linux kernel
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมกำลังทำโปรเจํคเกี่ยวกับการตรวจจับ (audit)
อยากทราบว่า kernel ของ Linux เป็นแบบไหนระหว่าง
message passing คือแบ่ง kernel ออกเป็น module
แล้ว kernel ส่ง message ไป call module ให้ทำงาน
กับ มีkernel เดียวแล้ว แต่ละโปรเซส context switch เป็น
kernel mode เข้ามาทำ system call ทีละ process
ช่วยด้วยครับพรุ่งนี้จะ present แล้ว
icq#13318875

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :