Linux
Reply Return

หัวข้อ : startx -- -bpp 16 จะตั้งให้มันเป็น default อย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: mE
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 17:42:22 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : startx -- -bpp 16 จะตั้งให้มันเป็น default อย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือ เวลาเรียก startx อยากให้มันแสดงเป็น 16 bit สีเลยต้องแก้อย่างไรครับ
ตอนนี้มันให้ 8 bit สีเป็น default

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: blah
ส่งเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 21:53:03 [ ด้วย IP 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : Re: startx -- -bpp 16 จะตั้งให้มันเป็น default อย่างไร
ตอบว่า :
สร้างไฟล์ .xserverrc นะครับ แล้วใส่

exec X :O -bpp 16


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม, 1998 at 11:22:42 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: startx -- -bpp 16 จะตั้งให้มันเป็น default อย่างไร
ตอบว่า :
หรือไปแก้ที่ /etc/XF86Config ก็ได้ เพิ่ม
Defaultcolor Depth 16 ก็ได้ทั้งระบบ เลย อิอิ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: mE
ส่งเมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม, 1998 at 23:22:21 [ ด้วย IP 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : Re: startx -- -bpp 16 จะตั้งให้มันเป็น default อย่างไร
ตอบว่า :
ขอบคุณหลายเด้อ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :