Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอคำแนะนำการต่อ Internet ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: เก่ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 03:03:38 [ ด้วย IP : 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : ขอคำแนะนำการต่อ Internet ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใช้ minicom กับ dip ในการต่อ แตต่ไม่ได้สักทีครับ ขอคำแนะนำหรือ วิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ ผมใช้ของจุฬาน่ะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: สิทธิชัย
ส่งเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 20:46:24 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: ขอคำแนะนำการต่อ Internet ครับ
ตอบว่า :
ใช้ pppd ร่วมกับ chat ในการต่อ PPP ดูสิครับ รายละเอียดอ่านใน /usr/doc/HOWTO/PPP-HOWTO

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :