Linux
Reply Return

หัวข้อ : run Xwindows ที่ ram 5 M

ข้อความว่า
ชื่อ: puy
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 00:57:29 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : run Xwindows ที่ ram 5 M
ด้วยข้อความที่ว่า:
เครื่องผม 486 33 ram 5 M HDD 202 M ผมต้องการที่จะ ใช้งาน Xwindows จะมีหวังหรือเปล่าครับ ผมลองพยายามแล้วไม่สำเร็จ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 01:00:43 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: run Xwindows ที่ ram 5 M
ตอบว่า :
ram 5 M หมดหวังครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :