Linux
Reply Return

หัวข้อ : 2 hosts ใช้ mail address เป็น domain เดียวกัน

ข้อความว่า
ชื่อ: สิทธิชัย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 ตุลาคม, 1998 at 20:50:57 [ ด้วย IP : 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : 2 hosts ใช้ mail address เป็น domain เดียวกัน
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากให้ 2 hosts ซึ่งมี users ที่แตกต่างกัน และมี mail spool แยกกัน แต่ว่าต้องการให้ใช้ masquerade e-mail address เดียวกัน คือ user@domainname
ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ เพราะเท่าที่ลองทำโดย set MX ใน DNS map ของทั้ง 2 hosts (คิดว่า host ที่ 2 ไม่มีผล) จะมีปัญหาคือ mail จากภายนอกไม่สามารถส่งไปเข้า host ที่ 2 เลย มันจะวิ่งไปหา host แรกแล้วบอกว่าไม่มี user นั้น และไม่สามารถส่งระหว่างกัน 2 hosts ครับ

ขอบคุณมากครับ


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Mistah Joint
ส่งเมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม, 1998 at 17:21:05 [ ด้วย IP 203.144.244.128 ]
หัวข้อ : Re: 2 hosts ใช้ mail address เป็น domain เดียวกัน
ตอบว่า :
น่าจะทำได้นะครับ คือใช้ virtual user table ของ sendmail
โดย host1 ก็ให้ใส่ username ของ host2 ไว้
และ host2 ก็ใส่ username ของ host 1 ไว้ครับ
(ให้มัน forward ไปอีก host ในรูป user@host.domain.com)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :