Linux
Reply Return

หัวข้อ : ท่านใดรู้เกี่ยวกับ filedescriptor บ้างครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม, 1998 at 09:13:37 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : ท่านใดรู้เกี่ยวกับ filedescriptor บ้างครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผม complie squid แต่มี error บอกว่า filedescriptor มันน้อยไปเข้าไปอ่าน faq ที่ squid ก็ไม่เข้าใจครับกรุณาช่วยบอกหน่อยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :