Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบวิธีการคอมไพล์ kernel

ข้อความว่า
ชื่อ: อิ อิ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม, 1998 at 06:56:41 [ ด้วย IP : 208.198.164.2 ]
หัวข้อ : อยากทราบวิธีการคอมไพล์ kernel
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบวิธีการคอมไพล์ kernel ขอละเอียดๆหน่อยนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม, 1998 at 21:57:12 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบวิธีการคอมไพล์ kernel
ตอบว่า :
ก็ไป download kernel มา gunzip และ untar ซะส่วนใหญ่จะทำที่ /usr/src/linux เข้าไปใน linux เรียก make menuconfig หรือถ้ามี xwindow สามารถใช้ make xconfig แทนได้ ทำการเลือกสิ่งที่ต้องการให้ kernel support พอเลือกเสร็จ ก็ save แล้วก็ออกมา เรียก make dep;make clean ;make install แล้ว reboot เป็นอันเสร็จ อิอิ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :