Linux
Reply Return

หัวข้อ : ICQ บนลีนุกส์

ข้อความว่า
ชื่อ: เสนีย์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 ตุลาคม, 1998 at 21:08:23 [ ด้วย IP : 202.182.1.74 ]
หัวข้อ : ICQ บนลีนุกส์
ด้วยข้อความที่ว่า:
เอ่อ... คือว่าอยากเลิกใช้วิน95แล้วล่ะครับ แต่ยังขาดสิ่งสำคัญอยู่ คือไอซีคิวครับ ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเอาไอซีคิวสำหรับลีนุกส์ได้จากไหน... แล้วจะติดตั้งยังไงดี
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Vincent66
ส่งเมื่อวันที่ : 06 ตุลาคม, 1998 at 23:46:43 [ ด้วย IP 203.151.17.215 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
icq สำหรับ linux ยังไม่ออกครับแต่ถ้าอยากทราบข่าวคราวให้ไปสมัครได้ที่
http://www.icq.com/download/ แล้วเขาจะส่งความคืบหน้ามาให้

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 07 ตุลาคม, 1998 at 01:18:56 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
มีหลาย version จนจำไม่ได้ต่างหาก :)
จะใช้ java version ก็ได้นะครับ เป็นของทาง
icq เอง เลย เคย run อยู่พักนึงแล้วเปลี่ยนมาใช้ licq
แทน หรือจะใช้ micq หรือ gtkicq ก็มีนะ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม, 1998 at 02:29:26 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
ลอง search ใน yahoo ตามที่คุณ ]d ว่าน่ะครับ
จะเจอจนตาลายเลย ICQ Clone :).

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: banyai
ส่งเมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม, 1998 at 17:01:58 [ ด้วย IP 133.96.51.59 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
ผมใช้ licq อยู่ครับ ถ้าอยากใช้ก็เมล์มาขอได้ครับแล้วจะส่งไปให้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: ดดดดด
ส่งเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม, 1998 at 19:54:29 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
ใช้ภาษาไทยไม่ได้ licq ต้องใช้ฟอนต์อะไรจึงจะใช้ภาษาไทยได้จ๊ะ

ผู้ตอบคนที่ 6
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน, 1998 at 15:18:08 [ ด้วย IP 203.149.30.5 ]
หัวข้อ : Re: ICQ บนลีนุกส์
ตอบว่า :
f^muj http://members.tripod.com/thld/x11thai/

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :