Linux
Reply Return

หัวข้อ : WindowMaker กับภาษาไทย

ข้อความว่า
ชื่อ: [N]ewbies
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 03:34:35 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : WindowMaker กับภาษาไทย
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำอย่างไรถึงจะทำให้ windowmaker อ่านเขียนภาษาไทยได้ครับ
(window manager ตัวไหนดีที่สุดครับ)

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 06:05:43 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: WindowMaker กับภาษาไทย
ตอบว่า :
desktop จะเขียนภาษาไทยหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นกับ
window manager ครับ แต่ขึ้นอยู่กับ X window
configuration ครับ ส่วนอ่านนั้นขึ้นกับ application
ครับ ว่าถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความสามารถในการรับและ
แสดงผลภาษาไทยหรือไม่ และถ้าจะถามว่า window manager
ตัวไหนดีสุด สำหรับผม ก็คือ "Window Maker" ครับ
อย่างไรก็ตาม แต่ละ window manager จะมีข้อดีและ
ข้อด้อยของมันเองครับ ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอา
ไปทำอะไร ว่างๆน่าจะมา discuss กันเหมือนกันนะว่า
แต่ละตัวมี feature อะไรเด็ดๆบ้าง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ไพศาล
ส่งเมื่อวันที่ : 09 ตุลาคม, 1998 at 04:11:52 [ ด้วย IP 133.46.12.238 ]
หัวข้อ : Re: WindowMaker กับภาษาไทย
ตอบว่า :
สำหรับคนที่รุ่นเคยกับความเป็นระเบียบของ Windows95/98 ก็คงมี KDE ครับ ที่มีระบบกึ่งๆพวก GUI ร่วมและ
พวก registry เพื่อการเลือกใช้งานที่ละดวกครับ แต่สำหรับคนที่เชียว unix หน่อยหลายคนก็ชอบ WindowMaker
ไม่ก็ fvwm95 ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :