Linux
Reply Return

หัวข้อ : X window เพี้ยนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: nume
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 01:49:44 [ ด้วย IP : 208.147.1.13 ]
หัวข้อ : X window เพี้ยนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่าผมลง RedHat 5.1 แล้วปรากฏว่าพอรัน X window มันแสดงผลเยื้องไปทางมุมซ้ายบน อยากไห้มันมาอยู่กลางจอทำไงครับ
Spec เครื่อง Card จอ : S3 Trio64V+ 1MB PCI Monitor 15 นิ้ว Hsync 46.9 kHz Vsync 75 Hz 800x600 @16 bpp VESA Timing
ใครรู้วิธี set ค่าใน file /etc/X11/XF86Config บ้างครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :