Linux
Reply Return

หัวข้อ : mouse ใน redhat5.0 เบี้ยว

ข้อความว่า
ชื่อ: Vincetn66
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 00:37:43 [ ด้วย IP : 203.151.17.225 ]
หัวข้อ : mouse ใน redhat5.0 เบี้ยว
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือเวลาจะ click ที่ตำแหน่งใดผมต้องกะระยะให้ mouse pointer มันห่างจาก
ตำแหน่งที่ผมต้องการ click มาด้านขวาเล็กน้อยไม่ทราบว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
ครับ และต้องแก้ไขยังไงบ้าง ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :