Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดตั้ง WinMaker แล้วเรียกใช้งานยังไงครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: แมว
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 17:50:05 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : ติดตั้ง WinMaker แล้วเรียกใช้งานยังไงครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่าผมติดตั้ง WinMaker เสร็จแล้วไม่ทราบว่ามันไปลงไว้ที่ไหนแล้วเรียกใช้งานยังไงครับ
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 23:35:52 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: ติดตั้ง WinMaker แล้วเรียกใช้งานยังไงครับ
ตอบว่า :
wmaker.inst
เมื่อ run เป็นครั้งแรก
แล้วก็ startx ธรรมดาก็คงขึ้น ไม่ sure ครับ ;)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :