Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะลงเฉพาะ Lilo boot ยังไงครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: Vincent66
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 16:35:55 [ ด้วย IP : 203.151.17.213 ]
หัวข้อ : จะลงเฉพาะ Lilo boot ยังไงครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผม format patition ที่เป็น windows95ไป มันก็ลบ lilo ของ linux ไปด้วย
ไม่ทราบถ้าอยากจะลงเฉพาะ lilo ที่หายไปโดยไม่ต้องลง linux ทั้งหมดทำไงดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: dell
ส่งเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 18:01:44 [ ด้วย IP 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : Re: จะลงเฉพาะ Lilo boot ยังไงครับ
ตอบว่า :
ก็ลงแบบเดิมครับแต่ตอนมีให้เลือกว่า Install หรือ Upgrade ก็เลือก Upgrade ครับแล้วก็จะมีถามขึ้มาว่าต้องการจะเลือกลงมั้ยก็ Yes จากนั้นก็ไม่ต้องเลือกอะไรครับก็ OK เลยแล้วก็จะติดตั้ง lilo ให้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 06 ตุลาคม, 1998 at 03:58:25 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: จะลงเฉพาะ Lilo boot ยังไงครับ
ตอบว่า :
ใช้แผ่น boot linux เข้าไป restore LILO กลับมา

สมมุติ slackware boot

ก็พิมพ์ตรง LILO:

mount root=/dev/hda1

พอ boot ได้แล้วก็

lilo


เท่านี้เองก็ได้ LILO คืนมาแล้วหรือจะเรียก liloconfig-color ก็ได้ครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :