Linux
Reply Return

หัวข้อ : สร้างแผ่น supplemental ทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: puy
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม, 1998 at 03:19:23 [ ด้วย IP : 203.148.238.19 ]
หัวข้อ : สร้างแผ่น supplemental ทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมสร้างแผ่น supp ไม่เป็นครับ ทำได้แต่แผ่น บูต
ก็เลยลง linux ไม่ได้ ผมเขียน cd มา แต่ผมใช้ lebel เป็นชื่อผม ทำให้มองว่าไม่ใช่ CD ต้นฉบับ ผมใช้ของ Kw ครับ ก็เลยจะลงใน HDD ช่วยหน่อยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 00:12:52 [ ด้วย IP 202.233.218.13 ]
หัวข้อ : Re: สร้างแผ่น supplemental ทำอย่างไร
ตอบว่า :
ก็สร้างเหมือนแผ่น boot นั่นแหละครับ
ใข้โปรแกรม rawrite เขียน file ชื่อว่า supp.img ลงในแผ่นไงครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :