Linux
Reply Return

หัวข้อ : Solaris ใช้คำสั่งอะไรหมุนโมเด็มครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: P
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 ตุลาคม, 1998 at 15:34:53 [ ด้วย IP : 203.155.91.36 ]
หัวข้อ : Solaris ใช้คำสั่งอะไรหมุนโมเด็มครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คืออยากทราบว่า Solaris ใช้โปรแกรมอะไรหมุนโมเด็มเพื่อที่จะต่อเนตครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม, 1998 at 00:24:15 [ ด้วย IP 202.233.218.13 ]
หัวข้อ : Re: Solaris ใช้คำสั่งอะไรหมุนโมเด็มครับ
ตอบว่า :
cu ?

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :