Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำ Virtual FTP อย่างไงครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: HYPER
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 ตุลาคม, 1998 at 04:25:47 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : ทำ Virtual FTP อย่างไงครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบวิธีทำ Virtual FTP ครับ คือใช้ www เป็น virtual แล้ว แต่อยากจะได้ ftp ด้วยต้องทำอย่างไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม, 1998 at 01:17:33 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: ทำ Virtual FTP อย่างไงครับ
ตอบว่า :
พอดียังไม่มีเอกสารถาษาไทยนะครับ (ยังไม่เคยเห็น)
ต้องไปอ่าน Howto แล้วละครับ
จะมี Virtual-Services-HOWTO อยู่ อันนี้พูดรวม ๆ ครับ
กับ Virtual-wu-ftpd อันนี้เฉพาะ FTP
ปกติในเครื่องจะลง Howto ไว้แล้วนะครับ
ดูใน /usr/doc ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :