Linux
Reply Return

หัวข้อ : UMSDOS กับ FAT32

ข้อความว่า
ชื่อ: Mailmaster
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน, 1998 at 20:36:58 [ ด้วย IP : 203.150.241.1 ]
หัวข้อ : UMSDOS กับ FAT32
ด้วยข้อความที่ว่า:
ไม่ทราบว่าใช้ด้วยกันได้หรือไม่ถ้าได้ต้อง version อะไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน, 1998 at 06:17:30 [ ด้วย IP 203.150.223.68 ]
หัวข้อ : Re: UMSDOS กับ FAT32
ตอบว่า :
ลองไปดูที่นี่นะครับ
http://bmrc.berkeley.edu/people/chaffee/fat32.html
คงช่วยไรได้บ้างแหละ แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับ เพราะว่าจะเสียประโยชน์จากการใช้ Ext2 filesystem ไปเยอะ เช่นเรื่องความเร็ว การทำ quota นะครับ
อ้อ นิดหนึ่ง ในจำนวน Boot Disk ของ slackware มีแผ่น ชื่อว่า fat32.i กับ root disk ก็มี umsdos.tgz อยู่นะครับ ใช้สองแผ่นนี้ "อาจจะ" ลง UMSDOS บน Fat32 ได้นะครับ (อาจจะ นะครับ เพราะว่ายังไม่เคยลอง)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :