Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใครมี X6.4 บ้างครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 กันยายน, 1998 at 16:13:04 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : ใครมี X6.4 บ้างครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใครมี X6.4 บ้างครับ บอก url ด้วยยกเว้น ftp.x.org นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :