Linux
Reply Return

หัวข้อ : กรอกข้อมูลใน Netscape เป็นไทยไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: นิรนาม
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 กันยายน, 1998 at 15:39:42 [ ด้วย IP : 203.155.93.48 ]
หัวข้อ : กรอกข้อมูลใน Netscape เป็นไทยไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
เวลาจะกรอกข้อมูลในฟอร์มตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ใน Netscape (บน Linux 5.1) เป็นภาษาไทยไม่ได้ทั้งที่แสดงภาษาไทยได้
เวลากด ปุ่ม Scroll Lock ก็ไม่สามารถพิมพ์ได้
ช่วยตอบหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 27 กันยายน, 1998 at 03:10:03 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: กรอกข้อมูลใน Netscape เป็นไทยไม่ได้
ตอบว่า :
ลองไป เช็ก fixfont ดูของผมต้องใช้ fixfont จึงพิมพ์ ได้ (ของผม slackware3.5) นะ อิอิ..

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ต้น
ส่งเมื่อวันที่ : 27 กันยายน, 1998 at 17:20:51 [ ด้วย IP 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : Re: กรอกข้อมูลใน Netscape เป็นไทยไม่ได้
ตอบว่า :
set ที่ file XF86Config ตรงส่วนของคีย์บอด จาก en เป็น th เปลื่ยนเป็นไทย Scroll Lock หรืออาจเป็น Alt ด้านขวา

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: a
ส่งเมื่อวันที่ : 30 กันยายน, 1998 at 08:19:32 [ ด้วย IP 161.200.255.182 ]
หัวข้อ : Re: กรอกข้อมูลใน Netscape เป็นไทยไม่ได้
ตอบว่า :
เลือก fixed font ของ Encoding แบบ Western ให้เป็นแบบ font thai เท่านี้ก้อน่าจะเรียบร้อย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :