Linux
Reply Return

หัวข้อ : เขียน CGI บน Linux ด้วย ภาษา C

ข้อความว่า
ชื่อ: ทศพร
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 กันยายน, 1998 at 15:31:57 [ ด้วย IP : 203.155.93.48 ]
หัวข้อ : เขียน CGI บน Linux ด้วย ภาษา C
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยแนะนำให้หน่อยว่า ถ้าจะเขียน CGI บน Linux ด้วยภาษา C ต้องทำยังไงบ้าง มีวิธียังไง
และถ้าอยากให้มีการใช้งานฐานข้อมูลด้วยควรทำยังไง
*หมายเหตุ แนะนำเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 28 กันยายน, 1998 at 10:36:02 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: เขียน CGI บน Linux ด้วย ภาษา C
ตอบว่า :
ลอง www.cgibook.com มีตัวอย่างพอเอาไปเป็นพื้นฐานได้
มทั้ง C และ perl

ถ้าจะเอาไปทำฐานข้อมูลลองไป www.php3.org ไปดูภาษา
สคริปต์ ที่ใช้งานกะ ฐานข้อมูลบนเวบได้สะดวกดีกว่า C


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :