Linux
Reply Return

หัวข้อ : Patch WindowMaker

ข้อความว่า
ชื่อ: หมวย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 กันยายน, 1998 at 09:05:25 [ ด้วย IP : 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Patch WindowMaker
ด้วยข้อความที่ว่า:
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะ patch windowmaker ไม่ได้ คือไปเจอมาจากเวบของคุณ Id มานะคะ
แต่หลังจากสั่ง patch < ชื่อไฟล์ มันกลับฟ้องออกมาทำนองที่ว่า
Hunk #1 fail at 43
Hunk #2 fail at 77
ประมาณเนี้ยค่ะ จริงๆ ยาวกว่านี้ ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยหน่อยค่ะ
ปล. ลองลบไดเรกทอรี่ WindowMaker-0.19.3 ออกแล้ว tar ออกมาใหม่หลายรอบมากแล้วค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 24 กันยายน, 1998 at 20:12:08 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: Patch WindowMaker
ตอบว่า :
patch ที่คุณจะ patch เป็น patch ไหนครับ btw,
windowmaker 0.20.0 ออกแล้วครับ แต่ยังไม่มีแรง
พอที่จะทำ patch คงต้องรอสักพักนะครับ ช่วยระบุชื่อ
patch file ด้วยนะครับ เพราะจะมีอยู่หลาย patch

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: หมวย
ส่งเมื่อวันที่ : 25 กันยายน, 1998 at 15:22:21 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: Patch WindowMaker
ตอบว่า :
อ๋อ ที่มีปัญหานะค่ะ ทั้ง 3 patch เลยค่ะ รบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณมาก แล้ว patch ที่มีใช้กับ 0.20.0 ไม่ได้เหรอค่ะ
จริงๆ ต้องการ patch wpref กะ patch fun ค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 25 กันยายน, 1998 at 17:06:06 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: Patch WindowMaker
ตอบว่า :
patch ที่มีตอนนี้สำหรับ 0.20.0 คือ
http://www.maliwan.org/patches/patch-wmaker-0.20.0-drop-lock
ถ้าไม่ patch ตัวนี้แล้ว wprefs จะไม่มีประโยชน์เลยครับ
ไม่รู้ว่าจะ มีปัญหาในการ browse maliwan หรือเปล่า ถ้าอย่างไร ftp 203.149.30.10 แล้วกัน
ขั้นตอน patch น่าจะเป็นดังนี้
tar xvfz WindowMaker-0.20.0.tar.gz
patch < patch-wmaker-0.20.0-drop-lock
ครับ สำหรับ wprefs สักพักคงเสร็จ แต่ตอนนี้หิวแล้วขอไป
หาอะไรทานก่อนครับ ส่วน fun patch คงไม่ทำอีกจนกว่า
wmaker จะ stable กว่านี้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: Please Help Me
ส่งเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน, 1998 at 05:48:58 [ ด้วย IP 139.92.183.72 ]
หัวข้อ : Re: Patch WindowMaker
ตอบว่า :
Please please please .

I Need The patch For U.S.Robotics 55.6k Upgrade.
My Modem N.o Is 00084005


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :