Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากรู้เรื่อง TCP/IP ค่ะ

ข้อความว่า
ชื่อ: ดาว
ส่งมาเมื่อวันที่ : 22 กันยายน, 1998 at 07:19:24 [ ด้วย IP : 203.150.191.33 ]
หัวข้อ : อยากรู้เรื่อง TCP/IP ค่ะ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากรู้เรื่อง TCP/IP หน่อยค่ะว่า TCP ทำงานยังไงบ้าง และก็ IP ทำงานอย่างไรบ้างน่ะค่ะ หรือว่ามี homepage ภาษาไทยที่ไหนมีเรื่องนี้กรุณาบอกด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: อ.
ส่งเมื่อวันที่ : 22 กันยายน, 1998 at 14:00:37 [ ด้วย IP 203.154.230.25 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้เรื่อง TCP/IP ค่ะ
ตอบว่า :
ows.mptc.eng.cmu.ac.th :)

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: อ.
ส่งเมื่อวันที่ : 22 กันยายน, 1998 at 14:02:01 [ ด้วย IP 203.154.230.25 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้เรื่อง TCP/IP ค่ะ
ตอบว่า :
http://ows.mptc.eng.cmu.ac.th ขอให้สนุกน่ะ :)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :