Linux
Reply Return

หัวข้อ : compile kernel redhat

ข้อความว่า
ชื่อ: tenn
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 10:00:35 [ ด้วย IP : 208.147.7.155 ]
หัวข้อ : compile kernel redhat
ด้วยข้อความที่ว่า:
compile kernel redhat ทำอย่างไรครับ มี make memuconfig ใหมครับ
ผมไม่มี xwindows นะครับ ทำงานบน text mode

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pom
ส่งเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 11:40:22 [ ด้วย IP 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : Re: compile kernel redhat
ตอบว่า :
ถ้าลง source ของ kernel จะมี ครับ ถ้าไม่มีให้download มาแล้วแตกไฟล์ส่ใน /usr/src
จะได้เป็น /usr/src/linux2.0.35 เป็นต้น ก็ให้ cd เข้าไปใน /usr/src/linux2.0.35 แล้วก็ makemenuconfig เลยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :