Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดตั้ง X - Window บน Dos-linux

ข้อความว่า
ชื่อ: Win CE
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 09:41:07 [ ด้วย IP : 161.200.255.182 ]
หัวข้อ : ติดตั้ง X - Window บน Dos-linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
เนื่องจากผมได้ลองลง Doslinux ซึ่งเป็น Linux ขนาดเล็ก จึงไม่ได้ให้พวก Complier และ X window มา
คราวนี้ถ้าผมต้องการติดตั้ง Windowmaker จะต้องทำอย่างไรบ้าง...... ต้องมีอะไรอยู่ก่อนแล้วบ้างครับ
ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :