Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอร้องนะครับอย่าตั้งกระทู้เพื่อขาย

ข้อความว่า
ชื่อ: บูม
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 13:56:55 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : ขอร้องนะครับอย่าตั้งกระทู้เพื่อขาย
ด้วยข้อความที่ว่า:
ขอความกรุณานะครับ อย่าตั้งกระทู้เพื่อขายของกันเลยนะครับ ที่นี้เป็น Linux WEB-Board นะครับ ไม่ใช่ตลาดสดครับ ขอร้องครับ ^-^

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :