Linux
Reply Return

หัวข้อ : linux Thai Document

ข้อความว่า
ชื่อ: สรายุทธ บ.
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 13:42:00 [ ด้วย IP : 203.149.16.70 ]
หัวข้อ : linux Thai Document
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมจะหา download คู่มือเอกสาร linux เป็น ภาษาไทยได้จากใหนครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 13:58:05 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: linux Thai Document
ตอบว่า :
http://www.thailinux.org นะหรือไม่ก็ http://www.thainet.org/linux เป็น mirror site ของเขา
เหมือนกันครับ ^-^

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :