Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใครใช้ mac เชิญทางนี้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: Mac
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 09:36:50 [ ด้วย IP : 158.108.2.82 ]
หัวข้อ : ใครใช้ mac เชิญทางนี้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ลองไปที่ http://welcome.to/dew.mac ดูสิ
ครับมี Icon Icq และอื่นๆอีกมากมายให้คนใช้ mac ได้ load กัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :