Linux
Reply Return

หัวข้อ : linux connect NT server ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: หลอง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 07:38:14 [ ด้วย IP : 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : linux connect NT server ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้ linux slackware หมุนmodem ติดต่อ NTserver 4.0 พอติดมันขึ้นคำว่า connect 9600 แล้วนิ่ง ไม่ขึ้นข้อความให้ใส่
login และ password ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไร

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1998 at 13:59:28 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: linux connect NT server ไม่ได้
ตอบว่า :
ของ Win Nt รู้สึกจะ ไม่มี Terminal ให้ใส่เหมือนอย่างที่คุณเคยเห็นนะครับ
มันเป็น dialog ของมันเองอ่ะ วิธีทำเหรอ ผมทำไม่เป็นอ่ะ ไม่เคยลองต่อ เข้ากับ nt ครับ ^-^

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Joey
ส่งเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 02:11:45 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: linux connect NT server ไม่ได้
ตอบว่า :
เป็น PAP ครับ

ลองอ่าน docs แถวๆ webexpo.intanon.nectec.or.th :)


ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Joey
ส่งเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 02:14:21 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: linux connect NT server ไม่ได้
ตอบว่า :
ข้อล่างๆ น่ะครับมีคนตอบเรื่อง PAP เอาไว้แล้ว

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :